Witamy serdecznie wszystkich rodziców :)

Akademia Malucha „Ele Mele Dutki” powstała w 2012 roku.

Placówki mieszczą się  na warszawskim Bemowie, oraz na Pradze Południe.

Do dyspozycji naszych podopiecznych pozostają  sale zabaw, sypialnie oraz ogródki (tarasy). Całość wyposażona jest w atestowane meble oraz zabawki z certyfikatem CE.

Do żłobków przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia, na wyraźną prośbę rodzica pobyt dziecka w placówce może zostać wydłużony do 4 lat.

Żłobki funkcjonują w godzinach 7-17 od poniedziałku do piątku. W sytuacjach wyjątkowych jest możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu po godzinach otwarcia bądź w weekend.

Akademia Malucha jest wpisana do rejestru żłobków m. st. Warszawy pod numerem 75/Z/2012.

Posiadamy pozytywną opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie oraz Państwowej Straży Pożarnej.

logo sanepidlogo psp

Naszym celem jest dopełnienie szczęśliwego rodzicielstwa, wspieranie rozwoju dziecka, zapobieganie jego aspołecznym zachowaniom oraz wyjaśnianie i przybliżanie mu rzeczywistości. Uczymy jak się bawić, stymulujemy aktywność, pomagamy dzieciom nawiązać i utrzymywać ich pierwsze przyjaźnie oraz uczymy higieny i czystości.

 

Dlaczego my?

Nauka przez zabawę.

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.

Janusz Korczak

1

Ponieważ zabawa jest główną formą aktywności dziecka, w naszym żłobku nauka odbywa się poprzez zabawę. Z doświadczenia wiemy, że dzieci najbardziej intensywnie się wtedy uczą.

W czasie pobytu w żłobku dzieci biorą udział w zajęciach:

-wspomagających rozwój psychoruchowy dziecka m. in.

 • zabawy tematyczne
 • zabawy twórcze
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy dydaktyczne
 • zabawy ruchowe
 • zabawy umuzykalniające
 • zabawy manipulacyjne
 • ćwiczenia ortopedyczne
 • ćwiczenia logopedyczne
 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia gimnastyczne

-zajęciach ogólnorozwojowych i terapeutycznych

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne
 • Metoda Knill’ów
 • Elementy Integracji Sensorycznej (SI)
 • wielozmysłowe (polisensoryczne) poznawanie świata
 • wspomaganie rozwoju mowy, myślenia i samodzielności
 • Muzykoterapia
 • Aromaterapia

Pobyt dziecka w Akademii Malucha „Ele Mele Dutki” gwarantuje radosne i atrakcyjne spędzanie czasu, ale zapewnia też dziecku najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji.

Wzorowe przygotowanie do przedszkola.

W Akademii dbamy o kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń (higienicznych, kulturalno – grzecznościowych). Zależy nam na tym aby nasi „absolwenci” potrafili sobie poradzić w przedszkolu z samodzielnym jedzeniem, ubraniem czy załatwieniem potrzeby fizjologicznej.

Staramy się aby program dydaktyczny realizowany w żłobku, przygotował dzieci do prawidłowego funkcjonowania na późniejszych etapach życia oraz nauki.

2

Partnerzy

Zawsze najnowsze informacje z życia Akademii Malucha "Ele Mele Dutki" na Facebook